Poeter mot krig

Jag fick en förfrågan.

Ekström & Garays bok Poeter mot krig hade egentligen redan haft deadline när redaktören fick syn på min text i ett annat sammanhang. Han ville gärna ha med den också. Kunde jag tänka mig att delta?

Jag hade läst om projektet någon dag tidigare. En bok vars hela behållning går till Röda Korsets arbete för kriget i Ukraina. Det är klart att jag mer än gärna vill delta!

På så sätt blev en kort text om ett barns oro för kriget inte en artikel utan fick en hedrande plats i en bok som stämmer helt med min värdegrund.

Jag känner mig mycket hedrad och glad för att kunna lämna detta lilla bidrag.

Poeter mot krig ges ut av  E&G tillsammans med Opulens magasin och i samarbete med ABF Malmö, ABF Göteborg och tryckeriet Exakta print. Allt överskott tillfaller Röda Korset.

 

Så här skriver förlaget

Poeter mot krig

I Ukraina bombas byar och städer, civila dödas och flyr för sina liv och här hemma känns plötsligt den kanske alltför självklara gränsen till otryggare tider tunnare. Krig är fruktansvärt, var än i världen de utkämpas och vilka makter som än ligger bakom. Poeter mot krig är resultatet av ett blixtprojekt där de deltagande poeterna bara haft några få dagar på sig att skicka in sina texter. Många dikter är nyskrivna och tidigare opublicerade. En del dikter har fötts ur den senaste tidens händelseutveckling och några har skrivits med avsikt att publiceras i denna antologi. En unik sammansättning av poeter, här förenade i ett samtida poetiskt avtryck: ett långtklingande rop för fred.

Medverkande poeter är: Bengt Adlers, Evindar Akdogan, Ibrahim Al-Khaffaji, Arazo Arif, Bengt Berg, Andreas Björsten, Helena Boberg, Johan Rantala Bonnier, Elis Monteverde Burreau, Sam Carlquist, Johan Christiansson, Michael Economou, Helena Fehrman, Rosanna Fellman, Eric Fylkeson, Ángela García, Lina Hagelbäck, Gunnar Harding, Pamela Jaskoviak, iodine Jupiter, Karin Lentz, Li Li, Börje Lindström, Helena Looft, Anna Maris, Nino Mick, Petra Mölstad, Karin Nilsson, Johan Nordbeck, Emma Eriksson Olsson, Cecilia Persson, Tina Persson, Joakim Pirinen, Freke Räihä, Håkan Sandell, Nicko Smith, Göran Sonnevi, Marie Tonkin, Niklas Törnlund, Eva Ullerud, Mikael Wiehe, Susann Wilhelmsson, Ilman Yusupov, Bruno K. Öijer

Poeter mot krigKommentarer är stängda.