Brev till framtiden

2020-2021 upplevde vi en pandemi som satte spår såväl ute i världen som inne i människor. Författarcentrum Syd insåg att detta var något som borde dokumenteras för framtiden och Taliah Pollack och Ángela Garcia tog på sig att samla texter till en antologi.

Det skulle bli en brevsamling. Brev till framtiden. Föreningens medlemmar, 400 författare, inbjöds att delta och bland de inkomna alstren utvaldes 21 att ingå i det verk som skulle ges ut. Utgivningen bekostas bland annat genom stipendium från Svenska Akademin. Boken ges ut på förlaget Ekström & Garay.

Till min stora glädje var mitt bidrag var ett av de bidrag som valdes ut och på Författarcentrum Syds årsmöte i augusti 2021 planeras release.

Och så här väl mottagen blev boken i Bibliotekstjänst (BTJ) revision:

Ángela Garcia med ursprung i Colombia är poet, översättare och kulturintroduktör i Malmö. Hon ansvarar även för Världspoesidagen i Malmö. Taliah Pollack är författare, föreläsare och filmvetare med ursprung i Israel. Hon undervisar även som skrivhandledare vid Linnéuniversitetet.

Brev till framtiden – om den orörliga resan genom året 2020 är en antologi tillkommen på initiativ av Författarcentrum Syds styrelse under coronapandemins inledande fas 2020. 400 yrkesverksamma författare i Sydsverige skrev brev till tänkta läsare i framtiden om den egendomliga tiden med pandemin. 21 texter skrivna av författare i olika åldrar och av olika kön har sedan valts ut till denna antologi och sträcker sig kronologiskt över året 2020.

I förordet knyter redaktörerna Garcia och Pollack i en diskussion även an till den klassiska brevromanen som form för att framföra angelägna tankar och iakttagelser.

Det är intressant och gripande att få ta del av dessa texter som rör sig mellan allt från vardagligheter till djupa existentiella funderingar. En stark behållning för läsaren är även att i dessa texter kunna spegla och jämföra sina egna upplevelser och tankar under denna närmast overkliga tid med coronapandemin.

Helhetsbetyg: 4.

Brev till framtiden

Kommentarer är stängda.