Brev till framtiden

2020-2021 upplevde vi en pandemi som satte spår såväl ute i världen som inne i människor. Författarcentrum Syd insåg att detta var något som borde dokumenteras för framtiden och Taliah Pollack och Ángela Garcia tog på sig att samla texter till en antologi.

Det skulle bli en brevsamling. Brev till framtiden. Föreningens medlemmar, 400 författare, inbjöds att delta och bland de inkomna alstren utvaldes 21 att ingå i det verk som skulle ges ut. Utgivningen bekostas bland annat genom stipendium från Svenska Akademin. Boken ges ut på förlaget Ekström & Garay.

Till min stora glädje var mitt bidrag var ett av de bidrag som valdes ut och på Författarcentrum Syds årsmöte i augusti 2021 planeras release.

Brev till framtiden

Kommentarer är stängda.